Kiedy sadzić krzewy


Krzewy ozdobne liściaste sadzi się wiosną lub jesienią, natomiast iglaste i liściaste zimozielone sadzimy w ciepłej porze roku.

Pora sadzenia krzewów liściastych i pnączy

Najlepszą porą sadzenia tych roślin jest okres od drugiej połowy października do końca listopada, kiedy zakończyły wegetację, a gleba jeszcze nie jest zmarznięta. Krzewy posadzone w tym okresie mają pod dostatkiem wody i na ogół przed zimą goją rany na korzeniach; niektóre zdążą nawet wytworzyć nowe korzonki.

Wiosną istnieje ryzyko zbyt wczesnego rozpoczęcia wegetacji przez rośliny w szkółce (a więc niekorzystnego sadzenia ich z rozwijającymi się liśćmi) i wystąpienia suszy, zmuszającej do intensywnego podlewania posadzonych roślin. A więc większość krzewów i pnączy lepiej sadzić jesienią, zwłaszcza gdy są to gatunki wcześnie pokrywające się liśćmi lub wcześnie kwitnące i gdy gleba w ogrodzie jest lekka, łatwo przesychająca.

Dla niektórych krzewów bardziej zalecany jest jednak termin wczesnowiosenny, mniej więcej od początku marca do połowy kwietnia. Sadzi się wówczas krzewy, które z trudem regenerują system korzeniowy i których uszkodzone korzenie mogłyby zgnić w ciągu zimy. Do takich gatunków należą, na przykład, magnolia, wawrzynek wilcze łyko i piwonia drzewiasta. Wiosną lepiej też sadzić krzewy wrażliwe na mróz, które w wyniku zaburzenia procesów życiowych, jakie powoduje przesadzanie, byłyby bardziej narażone na przemarznięcie. Do takich gatunków należą na przykład: migdałowiec, półzimozielone berberysy oraz irgi, kalina koreańska, słodlin, milin, bluszcz, winobluszcz japoński i powojniki wielkokwiatowe. Wiosenne sadzenie jest też korzystne na glebach gliniastych i wilgotnych, wolno nagrzewających się wiosną.

Zdarza się, że sprowadzonych krzewów nie możemy od razu posadzić, na przykład musimy niespodziewanie wyjechać albo przedwcześnie zamarznie gleba. Czasem też, mimo zaplanowanego sadzenia wiosną, decydujemy się na kupno krzewów jesienią, gdyż wtedy jest większy wybór gatunków i odmian oraz lepszy jakościowo materiał. W takich wypadkach krzewy należy zadołować. W tym celu w miejscu zacienionym i osłoniętym od wiatru wykopuje się rowek głębokości około 40 cm i szerokości 50 cm. Krzewy ustawia się w rowku jeden przy drugim, nieco skośnie, nasypuje do rowka ziemi, aby nad szyjką korzeniową znajdowała się warstwa 10-15 centymetrowa. W razie suszy ziemię należy podlać. Jeżeli mamy dużo krzewów, kopiemy rów 2-3-krotnie szerszy i dołujemy rzędami; ustawiamy pierwszy rząd krzewów, przesypujemy ziemią, udeptujemy ją, ustawiamy następny itd. W razie silnych mrozów zadołowane krzewy można nakryć matą.

Pora sadzenia krzewów iglastych i liściastych zimozielonych

Krzewy te nie tracą liści na zimę, wskutek czego parowanie wody z ich tkanek, czyli transpiracja, i w zimie nie zostaje przerwana. Dlatego pora ich sadzenia musi być tak wybrana, aby zdążyły dobrze zakorzenić się przed zimą, gdyż dzięki temu nie nastąpi zbyt duża dysproporcja między transpiracja a pobieraniem wody.

W naszych warunkach najlepszą porą sadzenia tych krzewów jest druga połowa sierpnia (iglaste kończą wtedy wzrost) i pierwsza połowa września oraz okres od chwili rozmarznięcia gleby do wznowienia wegetacji, a więc zwykle do połowy maja; najpóźniejszy termin uzależnia się jednak od stopnia rozwoju krzewu (przesadzania należy zaniechać, jeśli młode przyrosty są wyraźnie widoczne, a zapowiada się sucha i ciepła wiosna).

Sadzenie krzewów liściastych zimozielonych należy zakończyć wcześniej, w połowie kwietnia. Na terenach o klimacie ostrzejszym lepiej też nie sadzić ich w terminie późnoletnim, gdyż są znacznie wrażliwsze na mrozy niż uprawiane u nas krzewy iglaste.

Informacje ogólne

Sadzenie krzewów

Pielęgnacja krzewów

Krzewy liściaste

Pnącza